/Ha-ra-ya/

pagliliwaliw ng isip, pagmamasid, pagkilala sa kariktan ng isang
bagay...pagkatakas mula sa pisikal na anyo ng buhay habang patuloy na kumakapit
sa totoong diwa...

haraya- makinig.makimasid.mangarap.

Wednesday, March 4, 2009

Mapupulang Mata

Sa tagal ng panahong lumipas, mayroon na tayong bagong Mr. President. Ngunit, tulad ng dating kwento, dalawang babae ang nagugustuhan ni Mr. President. Hindi inaasahang mabuo ang tambalang Mr. President at Miss Researchmate. Tama! Researchmates sila kaya hindi na sigurong kayo magtatakang nahulog sila sa isa't-isa. Nagsimula ang lahat nang aminin ni Mr. President kay Miss Researchmate ang kanyang tunay na nararamdaman kay Miss Researchmate. Ngunit, nitong araw ng mga puso lamang ay binigyan ni Mr. President ang kanyang dating nagugustuhan, ang henyong si Miss Hula. Sino ba talaga ang magiging first lady mo Mr. President? Si Researchmate o si Classmate?

No comments:

Post a Comment