/Ha-ra-ya/

pagliliwaliw ng isip, pagmamasid, pagkilala sa kariktan ng isang
bagay...pagkatakas mula sa pisikal na anyo ng buhay habang patuloy na kumakapit
sa totoong diwa...

haraya- makinig.makimasid.mangarap.

Saturday, February 28, 2009

Ang magagawa ng Bathala

ni:Melbert Narvaez


Walang bahid ng alinlangan, yun ang aking paniwala,


Na himalang magagawa na nagmula sa Bathala,

Nang mga pangyayaring hindi inakala,

Nang biglang bumukas ang pintuan ng paglaya,

Para sa ating inalipin at inaping bayan!

Minsan Lamang

Minsan Lamang

Na ang araw ay Masaya

Minsan lamang lamang

Ang puso ko’y ngumiti

Minsan lamang

Ang aking malay magtagpo

Minsan lamang

Pinagbigyan ng tadhana

Pero ang minsan lamang-

Ay di pinagbigyan.

No comments:

Post a Comment