/Ha-ra-ya/

pagliliwaliw ng isip, pagmamasid, pagkilala sa kariktan ng isang
bagay...pagkatakas mula sa pisikal na anyo ng buhay habang patuloy na kumakapit
sa totoong diwa...

haraya- makinig.makimasid.mangarap.

Saturday, February 28, 2009

Textback

ni Melbert Narvaez

Hindi ko mawari kung saan eksakto,
Pakiramdam ko, nasa gitna ako
Ng bangungot at delubyo;
Kung sakaling makikita mo ako,
Tatawagan mo ba ako?
Maglalaan ka ba ng pagod
Kaya kung wala ka pang nahanap na mahalin
Upang makausap ako?”

-Textback ng isang emo sa text na "where na u?"

No comments:

Post a Comment